Rotbehandling

Mikroskopbaserte behandlinger (mikrokirurgisk og mikroendodontisk)

Det nyeste og beste av utstyret og materialet

Rotfylling på kun ett besøk

Fremmedlegeme i røtter fjernes

 

 

 


Før tannbehandling

Etter tannbehandling

 

 

Media

Media Logos