Osstem/GC Aadva/MIS implantater

Osstem

Behandling med tannimplantater er en trygg og effektiv måte å skape et tilnærmet perfekt mekanisk, medisinsk og estetisk resultat.
Det er ikke så mange år siden at den eneste måten å dekke hull i tanngarden var ved å sette på broer over de manglende tennene.
Nå finnes det alternativer til denne behandlingen og alternativene er gjerne både rimeligere, har lengre holdbarhet og ikke minst, gir et bedre medisinsk resultat.

Vi bruker Osstem, GC og MIS implantater.

Høy kvalitet Osstem, GC og MIS implantater har livstidgaranti (material).

Se Osstem implantater sertifikater.

 

 

 

Osstem implantater er kjent og brukt i Norge siden 2008. Osstem er verdens 6. største implantatprodusent og produserer ca 1,5 mill implantater årlig.

 

Osstem representant i Norge:

MaxFac Dental AS
Stavangergata 46
0467 Oslo
Norge

Telefon: 22 20 50 50 (tastevalg 1)


 

GC Implantater 

For å imøtekomme til pasientens forventninger bygger vi opp vår tilbud ved å presentere en ny implantasjonssystemet til det japanske selskapet GC, som viser til presisjon, sikkerhet og høyeste kvalitet på produktene. GC-implantatene er produsert i Tyskland. GC Aadva implantatsystemet baserer på den innovative synergien av implantatprotetikk i CAD-/CAM-technologien. Skapt og utformet av eksperter produktlinjen gir omfattende løsning i implantatbehandling. Alle elementer i systemet samsvarer med den gjeldende medisinkunnskaper om implantat. GC representerer kopromissløse forpliktelser til det høyeste kvalitet som er basert på flere ti år med forskning og erfating fra produksjon og utvikling av dentalmaterialer.


 

MIS implantater

MIS Implants Technologien tilhører til verdens ledende selskaper som tilbyr implantater. Mis er en del av det store konsortium Dentsply Sirona(De produserer slike implantater som Ankylos, Astra Tech og XiVE). Systemet er tilgjengelig i over 65 land som f.ex. Storbritania, Sverige, Tyskland, Frankrike, Portugal og flere. MIS tilbyr full komplett i høyeste kvalitet av tannimplantater, verktøy og regenerative biomaterialer. MIS implantater gir mulighet til å fylle på individuelle tenner samt rekonstruksjon i form av broer eller proteser og rekonstruksjon av hele tannluken. I vår klinikk MIS implantatene er veldig populære og gir våre pasienter mulighet til ny og bredt smil.

 


 

 

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram