Prophylaxis

  • individuell tannhygieneprogram for hver pasient

  • Høykvalifisert tannpleiere

  • De nyeste ultralyd enheter og sand – sprengningsarbeid maskiner laget av det italienske selskapet mectron

 

Vår klinikk gir pasienter en regelmessig tilgang til avanserte profylaktiske prosedyrer utført av spesialutdannet tannpleiere.

Den såkalte hygieniske besøk inkluderer:

  1. Konsultasjon og oppretting av en individuell dental hygiene program (på første besøk)
  2. Fjerning av supra-og sub-gingival plakk og kalkulus fra tennene med en ultrasonisk enhet
  3. Sandblåsing
  4. Fluorisering
  5. Instruksjon på en fantom leder av hygieniske prosedyrer anbefalt av tannlegen