Tannbleking

 • 4 moderne og trygge blekingsmetoder
 • Hvite tenner i bare en time
 • Forebygging og motvirkelse av ising etter inngrepet

 

Tannblekingsmetodene

Er det trygt nok for meg å bleke tennene med hjelpe av moderne metoder?

Ja, det er helt trygt hvis inngrepet utføres av spesielt utdannet medisinsk personel ved bruk av moderne blekende substanser, slik at tannvevet ikke blir skadet.

Kan tannbleking gi uønskede bivirkinger?

Under og direkt etter blekingen opplever de fleste pasientene økt sensibilitet i tennene overfor kulde, som er helt reversibel og forsvinner etter gjennomført behandling. Hvis ising forblir lenge etter behandlingen, anvender vi fluor for å raskest eleminere ubehagelige opplevelser.

 

Våre pasienter har mulighet til å velge fra 5 alternativer:

I. Tannbleking med engangskinner Opalescence TresWhite Supreme® (Ultradent USA)

 

 

 

 

 • Engangskinner
 • Skinnen med beskyttende laget
 • Skinnen og beskyttende laget
 • Tennene før blekingen
 • Slik plasseres engangskinnen over tennene
 • Slik tas beskyttende laget av
 • Tennene etter behandlingen

 

Ferdigproduserte engangskinner er allerede fylte med blekegel og er klargjort til bruk som muliggjør veldig gode estetitiske resultater, samt forsikrer høy komfort under behandlingen. Systemet TresWhite Supreme system har to lag, et ytre, beskyttende lag, og et veldig tynt og fleksibelt indre lag med blekegel. Denne innovative 2-lags skinnen kan lett tilpasse seg tennene, og den er såpass stor at den når til og med jekslene. En spesiell beskyttende gel forebygger irritasjon i bløtvevet, og kaliumnitrat samt fluor nesten helt elimenerer økt sensibilitet. Det er usedvanlig lett for pasienter å bruke TresWhite Supreme- systemet, samt oppnå vesentlig hvitere tenner. Man bruker blekeskinnene en gang daglig i 30 til 60 minutter. Etterpå bør blekeskinnen tas av og kastes ut, og pasienten bør pusse tenner. Behandlingen pågår i 10 dager, og effekten holder i opptil cirka 2 år (det kan variere på grunn av kosthold, munn- og tann pleie, samt tobakkrøyking).
Protetiske løsninger (f.eks. kroner, broer, skalfasetter), samt andre fyllinger forblir uten endringer. Ved behov, etter noen dager, når fargen skal ”sette fast”, kan tannlegen fjerne de gamle fyllingene og erstatte dem med nye og tannfargede fyllinger. Under blekingen opplever enkelte pasienter økt sensibilitet i tenner overfor kulde, som kan vare fra en opptil tre dager.

Fordeler ved bruk av engangskinner:

 • Lavest mulig kostnad
 • Under blekingen opplever man ingen eller kun lite økt sensibilitet overforkulde
 • Trygt og lett å bruke
 • Pasienter velger self ønskede hvithetsgraden selv ved å bestemme hvor mange timer blekeskinnen blir brukt

Ulemper ved bruk av engangskinner:

 • Engangsbehandling– skinnene kan ikke brukes om igjen
 • Mindre hvithetsgrad i forhold med klinikkblekingen
 • Effekten holder i kortere tid (kun opptil 2 år)

 

II. Tannbleking med blekeskinnen

 

 

 • Opalesence PF 20% blekegel
 • Blekeskinnen på toppen av gipsmodellen i oppbevaringsesken
 • Bleskinnen uten gipsmodellen
 • Slik fyller man blekegel i skinnen
 • Slik plaserer man blekeskinnen over tennene
 • Tannblekeskinnen på tennene

Dette er et profesionelt tannblekingsystem, som pasienten bruker selvstanding hjemme under oppsyn av tannlegen. Etter tannlegen har tatt avtrykk av pasientens over- og underkjeven, får pasienten individuelt tilpassede blekeskinnen laget av celluloid, som man kan fylle med Opalescence PF (Ultradent, USA) blekegele. Opalescence PF er en tykk transparent gel, som inneholder 10%,15% eller 20 % av karbamidperoksid (blekende substans), samt fluor og kaliumnitrat (substansjer som motvirker ising). Etter tilsværende opplæringen på klinikken, når pasienten blir instruert hvordan å fylle blekegel i skinnen, kan pasienten gjøre det selv hjemme. Denne blekingsmetoden anbefales for både tenner med levende pulpa og rotfylte tenner. Behandlingen gir umiddelbare og langvarige resultater. Blekeskinnen med 20% av karbamidperoksid bruker man en gang daglig i 4 timer, mens blekeskinnene med 10% eller 15% av karbamidperoksid brukes en gang daglig i 8 – 10 timer (det anbefales å bruke disse blekeskinnene mens en sover). Man får vesentlig hvitere tenner allerede etter den første natten. Blekingen pågår i 7 til 10 dager, og effekten holder opptil cirka 2 år (kan variere på grunn av kosthold, munn- og tannpleie, samt tobakkrøyking).

Protetiske løsninger (f.eks. kroner, broer, skalfasetter), samt andre fyllinger forblir uten endringer. Ved behov, etter noen dager, når fargen skal ”sette fast”, kan tannlegen fjerne de gamle fyllingene og erstatte dem med nye og tannfargede fyllinger. Under blekingen opplever enkelte pasienter økt sensibilitet i tenner overfor kulde, som kan vare fra en opptil tre dager.

Fordeler ved bruk av tannblekeskinnen:

 • Lavere kostnad
 • Under blekingen opplever man ingen eller kun lite økt sensibilitet overfor kulde
 • Etter behandlingen kan man bruke de samme blekeskinnene på nytt ved å kjøpe ekstra blekegel
 • Man kan selv velge ønskede hvithetsgraden ved å bestemme hvor mange timer blekeskinnen blir brukt

Ulemper ved bruk av tannblekeskinnen:

 • Mindre hvithetsgraden i forhold til klinikkblekkingen
 • Effekten holder i kortere tid (cirka 2 år) i forhold med klinikkblekingen
 • Tidkrevende – tar minst 7 dager
 • Feil bruk av blekegel kan medføre brannsår i munnhulen

 

III. Klinikkblekingen med Beyond®-blekelampen

 

 

Inngret utføres kun av spesielt utdannet personell og varer i cirka 45-60 minutter. Under behandlingen plaserer tannlegen 3 ganger blekegel over tennene, samt bruker en spesiell blekelampe (system USA Beyond®). Beyond-blekelampen avgir et intensivt blått lys, som gjennomgår 12,000 fiberoptikker, samt 30 lag av spesialiserte filter. Dette filtrasjonssystemet eliminerer skadelig UV-, samt og IR- stråling, og det gjenstående cyan-blå lyset trenger inn i tennene og aktiverer Beyond – blekende substansen (35% hydrogenperoksid silisiumdioksid + ytterlige blekende substanser). Beyond – kalde lyset aktiverer hydrogenperoksid, som spaltes til vann og oksygen med hjelp av frie radikaler, og dette gir blekende effekt. Beyond – systemet gir umiddelbare og veldig gode resultater, i motsetning til andre tilgjengelige på markedet produkter (diode-baserte systemer, samt systemer som avgir UV- utstråling). Under klinikkblekingen opplever pasienter oft økt sensibilitet i tennene, og derfort er bedøvelsen allerede inkludert i prisen. Effekten holder i cirka 3 år (det kan variere på grunn av kosthold, munn- og tannpleie, samt tobakksrøyking). Protetiske løsninger (f.eks. kroner, broer, skalfasetter), samt andre fyllinger forblir uten endringer. Ved behov, etter noen dager, når fargen skal ”sette fast”, kan tannlegen fjerne de gamle fyllingene og erstatte dem med nye og tannfargede fyllinger. Under blekingen opplever enkelte pasienter økt sensibilitet i tenner overfor kulde, som kan vare fra en opptil tre dager.

 

Fordeler av klinikkblekingen:

 • Fantastiske resultater- hvite tenner på bare en time!
 • Den høyeste hvithetsgraden
 • Effekten holder i lang tid – cirka 3 år

Ulemper av klinikkblekingen:

 • Økt sensibilitet under behandlingen (hvis pasienten ikke vil ha bedøvelsen), og i opptil 48 timer etter blekingen
 • Pasienten bør holde en ”hvit diett” i cirka 48 timer etter blekingen- dvs. at f.eks. te, kaffe, rødvin, tabakk eller snus osv. bør unngås

 

IV. Klinikkbleking med Beyond® -lampen + blekeskinnen

Dette er en kombinasjon av klinikkblekingen og skinnebleken hjemme, som gir ønskede resultat med en gang, og etterpå kan pasienten bruke blekeskinnen hjemme ved behov. Dette er mest økonomisk gunstig.

 


før behandlingen

etter behandlingen

V. Bleking av rotfylte tenner

Under dette inngrepet plaserer tannlegen blekende substansen inn i rotfyllte og misfargede tenner 3 ganger. Behandlingen pågår i 2- 3 uker.

 

 

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram