Garanti

Som en velrenommenert tannklinikk vi gjør vår yttelse for at pasienten bådet under og på slutten av behandling skal føle seg ivaretatt og fornøyd med behandling og oppnådde langsiktige effekter. Indexmedica tar full ansvar for arbeidet som ble gjort ved vår klinikk. Vi tilbyr derfor det beste markeds garantiordninger til våre pasienter. Vi vil også informere at ikke bare Indexmedica som tannklinikk har ansvarforsikring men også hver av våre tannleger har individuell ansvar forsikring.

Et vakkert nytt smil er en ny livskvalitet og en grunn til stor glede. Vi vil gjerne at våre pasienter skal huske på at de må ta vare på nye tenner. Slutten av behandling hos Indexmedica er starten på pasientens ansvar for tennene slik at effekten på utført behandling varer i mange år. Ny tenner krever av pasienten pleie og regelmessig kontroll.

Etter avsluttet tannbehandling pasientene er invitert til regelmessig kontroll for å holde det samme smilet som rett etter behandling i mange år. For å gjøre det lettere for pasienten å komme på tannsjekk tilbyr vi hjelp med å reservere taxi henting fra Krakow Airport eller Katowice Airport og bestille overnatting i 4* INX Design Hotell til spesialpriser. Vi anbefaler å kombinere ditt kontrollbesøk med storbyferie i den  vakre og magiske Krakow.

 

Utdrag fra garantibetingelser

 

1. Kompositt fyllinger – garanti 3 år

Kompositt fyllinger i tannhals området har 1 års garanti. Ved eksisterende hull i de gjenværende tennene, såkalte støttesoner, gjelder garanti på 12 mnd. Garantien utvides til 3 år etter utskifting av de manglende tennene, med unntak av fyllinger i  cervikal kantene av tannen.
Ved bruksisme tildeles garantiens varighet av tannlegen.

2 Tann gjennoppbygging og glass-fiber stifter – 2 år

Ved manglende tenner i de resterende området (mangel på støttepunkter) garantien gjelder i 6 mnd. Etter påfylling av manglende tenner garantien utvides til 2 år.
Ved bruksisme tildeles garantiens varighet av tannlegen.

3. Fast protetisk restaurering – 2år

Klassiske kroner, broer og kroner og broer på implantater, skallfasetter, inlays, onlays.
Ved manglende tenner i de resterende området (mangel på støttepunkter) garantien gjelder i 12 mnd.  Etter påfylling av manglende tenner garantien utvides til 2 år.
Ved bruksisme tildeles garantiens varighet av tannlegen.

4. Akryl protese – 1 år

Ved manglende tenner i de resterende området (mangel på støttepunkter), gir vi en garanti på 6 mnd. Etter påfylling av manglende tenner garantien utvides til 1 år.
Ved bruksisme tildeles garantiens varighet av tannlegen.

5. Protese med metallramme – 2 år

Ved manglende tenner i de resterende området (mangel på støttepunkter), gir vi en garanti på 12 mnd. Etter påfylling av manglende tenner garantien utvides til 2 år.
Ved bruksisme tildeles garantiens varighet av tannlegen.

6. Avspenningsskinne og okklusal skinne – 1 år

7. Implantater – 5 år

Implantater dekker av livslang garanti for materialfeil eller skader.

 

 

Garantivilkår:

 1. Årlig kontroll uten innkaling til kontrollbesøk ved vår klinikk i Krakow i henhold til tannlegens annbefalinger eller minst en gang i året etter fullført behandling eller umiddelbar opptreden i tilfelle identifisert problem. Ved kontrollbesøkene bør følgende utføres: hygienisk behandling, fluoridering, planlagt utskifting av brukte protesekomponenter og eventuelle relining av uttakbare proteser. Hyppigheten og omfanget av disse prosedyrene bestemmes av tannlegen avgengig av indikasjonen. Kontrollbesøk og disse behandlingene utføres i henhold til gjeldende priser. 

  Uteblivelse av å melde seg til kontrolltime innen fastsatt frist samt unnlatelse av å gi samtykke til forebyggende behandlinger eller relining av en avtagbar protese gjør garantien ugyldig.
  Garantien utløper også ved enhver fremmed interferens (utenfor INCEXMEDICA eller av pasienten selv) i utført protesearbeid i form av reparasjon, omgjøring, selvklebende proteserestaureringer, selvstramming av spenner i protesen eller modifikasjoner og endringer av ytterligere proteserestaureringer, hvis omfange og fremgangsmåte ikke er verifisert av den behandlende legen.

 2. Vedlikehold av riktig munnhygiene.
 3. Endodontisk behandling (rotbehandling) dekkes ikke av garantien.
 4. Kirurgisk behanling f.eks. reseksjoner, bløtvevsoperasjoner inkl. bløtvevstransplantasjon, beinoppbygging, sinuslift og andre prosedyrer innen implantasjon dekkes ikke av garantien.
 5. Mekaniske skader på protetisk arbeid som følge av skader forårsaket av dårlige vanser (f.eks tanngnissing, biting av blyant/pen/negler) eller feilbruk dekkes ikke av garantien.
 6. Midlertidig restaurering – midlertidige kroner, broer, proteser el.l. plassert ummiddelbart etter kirurgisk behandling dekkes ikke av garantien.
 7. Indexmedica gir ingen garanti for protetisk rekonstruksjon f.eks. tilsetting av tann, liming av protesen, relining av protesen, reparasjon av kroner og broens belegg utført utover garantidekningen.
 8. Indexmedica dekker ikke transport kostnader eller andre kostnader som er knyttet til pasientens opphold i Krakow under behandlingen som dekkes av garantien.
 9. Tilleggstjenester som ikke er relatert til reklamasjon, men utført under behandlingen som omfattes av garantien skal betales.
 10. Garantitjenesten kan kun utføres dersom pasienten vil melde fra for å utføre den innen 30 dager etter at den inntraff.
 11. Indexmedica refunderer ikke kostnadene ved behandling hos en annen klinikk.

Garantien dekker ikke eller er ikke gyldig i tilfelle:

 1. misfarging forårsaket av røyk eller spising av intenst farget mat
 2. skader som oppstår ved at avtalt behandlingsplan ikke følges
 3. skader som oppstår pga tannkjøttsykdommer
 4. skader som oppstår ved ulykke
 5. utvikling av tannkjøttsykdommer eller bentap og andre sykdommer i tenner/tannkjøttet
 6. dersom pasienten gir mangelfulle opplysninger om sin helsetilstand og medisinbruk før tannbehandling starter
 7. dersom pasienten får en kronisk sykdom og dette skaper problemer med protetikken eller restaureringene

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram