Personvernerklæring

Personvernerklæring for nettsiden https://www.index-medica.no

 

Kjære pasienter, vi vil gjerne informere deg om at hvis du besøker nettstedet vårt, tilgjengelig på https://www.index-medica.no  og våre sosiale medier-profiler, behandler vi dine personopplysninger

Vi bryr oss om sikkerheten til dataene dine og gjør vårt ytterste for å overholde dine rettigheter.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike data , og opphevelse av direktiv 95/46/EF (generell databeskyttelsesforordning, heretter: forordningen).

 

Hvem er administrator for dine personopplysninger?

Administratoren av dine personopplysninger er Indexmedica Sp. z o.o. med sitt registrerte kontor i Krakow KRS: 0000577405, NIP: 6772392753, REGON: 362557423, adresse: ul.Czapinskiego 2, 30-048 Krakow, korrespondanseadresse: som ovenfor, kontaktinformasjon: telefonnummer: +48 516 028 533, e-post: kontakt@indexmedica.com(heretter Administrator).

 

Hvordan kan du kontakte administratoren?

Kontakt med dataadministratoren er mulig på følgende måte:

 1. Via post, send en forsendelse til administratorens adresse: ul. K. Czapińskiego 2,
  30-048 Kraków.
 2. Via e-post: biuro@indexmedica.com,
 3. Via telefon: +48516028533 eller +48 12 631 11 33.

 

Data fra Personvernombudet

I vårt selskap har vi oppnevnt en personvernombud, det vil si en person som er ansvarlig for å sikre sikkerheten til personopplysninger, anvende prosedyrer og svare på eventuelle spørsmål knyttet til databehandling. Du kan kontakte personvernombudet ved å sende en e-post til følgende adress: rodo@indexmedica.com

 

 

På hvilket grunnlag og til hvilket formål behandler vi personopplysninger?

I forbindelse med funksjonen til vår nettside og vår profiler i sosiale medier behandler vi personopplysninger til ulike formål og i ulik grad. Er det hovedsakelig avhengig av hvilken funksjon på nettsidet du bruker og hvordan du samhandler med oss. De enkelte data behandlingsaktivitetene er beskrevet nedenfor:

 

 

 • Besøket på vårt nettsidet.

Under ditt besøk på nettsidet vårt behandler vi noen av dine personopplysninger i forbindelse med. Vår bruk av informasjonskapsler på nettstedet og lagring av data om å gå inn på nettstedet(logger). Derfor behandler vi slike data som IP-adressen og data om enheten du bruker, data om operativsystemet, din plassering eller statisiske data om aktivieten din på nettsidet. I tillegg har vi som en del av nettsiden vår løsninger for trafikkanalyse på vår nettside og lage statistikk i denne forbindelse. De er basert på  en Google-tjeneste analyser.

I tillegg kan du gjennom nettsiden vår gi oss data på eget initiativ – data du har lagt inn i kontaktskjemaer, e-post adresse og telefonnummer.

I omfanget beskrevet ovenfor er grunnlaget for behandling av dine data levering av art. 6  &1 bokstav a) og f) i forordningen.

 

 

 • Kontakt via dataene oppgitt på nettsiden.

Hvis du bruker kontaktskjemaet på nettsiden vår kontakter du oss på tel. eller via e-post ved å bruke kontaktdetaljene som er oppgitt på nettsiden, behandler vi dine personopplysninger for å svare på spørsmålet ditt og kontakte deg. Dette gjelder også situasjonen når du bruker muligheten til å skrive til oss via Facebook-messengeren. Nødvendigheten av databehandling er for å svare på ditt spørsmåle og kontakte deg er vår legitime interesse og det jurdiske grunnlaget for databehandling i denne forbindelse er bestemmelsen i art. 6 & 1 bokstav f) i forskriften.

 

 • Gjennomføring av arkedsaktiviteter

I forbindelse med å fungere av vår nettside og profiler i sosialmedia nettverk som Facebook eller Instagram kan vi målrette mot betalte brukere annonser. Dette gjør vi ved hjelp av tjeneste som Google Ads eller Facebook. Annonser kan målrettes basert på informasjon som er samlet inn av leverandørene av de ovennevnte tjenestene f.eks. bosted eller tidligere besøk på nettstedet vårt eller fansiden vår i sosiale medier. Vi bruker også utvalgte Google Ads-konvertninger som sender krypterte detaljerte kundedata til annonsesystemet.  Vi bruker ikke detaljerte informasjon om din person for å sende makedsføringsmeldinger til deg og vi behandler ikke data på en slik måte at det kan føre til automatiserte besliutningr eller påvirke deg i betydelig grad. Visningen av markedsføringbudskap er basert i art 6 &1 bokstav a) og f) i forskriften.

 

 • Besøk våre sosiale medier profiler

Vi har profiler på sosiale medier som Facebook eller Instagram. Hvis du besøker disse profilene, kan vi også behandle dine personopplysninger. Dette skjer også i forbindelse med for eksempel å forlate den såkalte liker og/eller kommenterer innleggene våre eller skriver private meldinger til oss. I denne forbindelse behandler vi dine personopplysninger som administrator, og det juridiske grunnlaget for databehandling er vår legitime interesse, det vil si legitimiteten til databehandling i forbindelse med å opprettholde profiler i sosiale medier. Grunnlaget for databehandling er således bestemmelsen i art. 6 & 1 bokstav f) i forskriften.
Uavhengig av det foregående, personopplysninger som behandles i Facebook eller Instagram behandles også av Facebook Ireland Limited og relaterte selskaper – de fungerer i denne forbindelse som en egen personopplysningsansvarlig hvis du ønsker å utøve dine rettigheter som følger av bestemmelsene i forordningen kan du kontakte oss eller direkte Facebook i denne forbindelse.

 

 

Til hvem kan dine personopplysningene utleveres?

 

For å drifte vår nettside, sosiale medier og i forbinelse med gjennomføring av aktivitetene beskrevet ovenfor bruker vi bistand fra visse tredjeparter. Derfor overføres personopplysningene du oppgir til enheter som samarbeider med oss innen IT, posisjonering av nettsdet vårt og annonsering på nettet(Devagroup sp. z o.o. med registrert kontor i Kraków). I tillegg i forbindelse med bruken på nettstedet vårt kan vi pverføre databilene dine til:

 

 • Google Ireland Limited – denne enheten har tilgang til personopplysninger som vi behandler i forbindelse med oppretting av statistikk om bruken av nettsidet vårt og visning av annonser i Googles søkemotor. Denne enheten er et datterselskap av Google LLLC med base i California, USA. Enhver overføring av personopplysninger til USA kan skje på grunnøag av standard kontraktsbestemmelser dvs. en spesiell avtale hvis mal er godkjent av EU-kommisjonen,
 • Facebook Ireland Limited – denne enheten behandler personopplysninger i forbindelse med å besøke fansiden vår på Facebook, Instagram eller kontakte oss via Messenger. Denne enheten er et datterselskap av Facebook Inc basert i California, USA. Mulig overføring av personopplysninger til USA kan skje på grunnlag av standard kontraktuelle klausuler, dvs. en særavtale modellen som er godkjent av EU – kommusjonen.
 • En enhet som gir oss e-post og programvertstjenester medisinsk – hvis du bestemmer deg for å sende oss en e-post eller bruke den fra online registrering kan dataene i meldingen behandles ved hjelp av tjenestene til denne enheten.

 

 

Lagrings varighet av personopplysninger

 

Vi prøver å lagre sine personopplysninger bare å lenge der faktisk er nødvendig – etter det sletter vi dem. Derfor vil vi informere deg om at som regel:

 • Hvis du er en person som har besøkt nettstedet vårt, behandler vi dine personopplysninger så lenge de bruker nettstedet vårt og i en periode på ett år etter at de forlot den
 • Hvis du har registrert deg på nett og brukt tjenestene våre; behandler vi dataene som er nødvendige for behandlingsprosessen i henhold til den tidsrom som loven krever for medisinsk dokumentasjon.
 • Hvis du har samtykket til behandling av personopplysninger behandler vi dataene inntil samtykket trekkes tilbake eller aktivitetene i forbindelse med det ble avviklet samtykke er innhentet
 • Hvis du er en person som har besøkt profilen vår i sosiale medieprofil lagt igjen en like eller kommentar under et innlegg på sosiale medier eller skrevet til oss via Facebook/Messenger –applikasjon behandler vi dataene dine så lenge profilen vår eksisterer på et gitt sosialt nettverksnettsted, men ikke lenger enn for tiden du er bruker av en slik portal.

 

 

Hvilke rettigheter har jeg i forbindelse med behandlingen av mine personopplysninger?

 

I forbindelse med behandluingen av dine personopplysninger har du rett til:

 • Be om tilgang til dine personopplysninger
 • Be om korrigering av dine personopplysninger
 • Be om sletting av dine personopplysninger
 • Be om å begrense behandlungen av dine personopplysninger
 • Overføre dine personopplysninger i den grad databehandlingen er basert på samtykke
 • Protestere mot behandling av dine personopplysninger i den grd behandling er basert på administratorens legitime interesse
 • Tilbaketrekking av dette samtykke npr som helst, noe som ikke vil påvirke riktigheten av databehandlingen før tilbaketrekking av samtykket
 • Inngi en klage til tilsynsorganet – Styre for personvernkontoret.

Vi behandler ikke dine personopplysninger for automatiserte beslutninger basert på profilering. Mulig målretting av annonser via sosiale nettverk kan være basert på generelle kriterier og er ikke kombinerte med beslutningstaking.

 

 

Informasjonslapsler

Pga at du besøker nettstedet vårt kan informasjonskapsler vi bruker lagres på enheten din.

Informasjonskapsler er små filer som muliggjør eller forenkler bruken av enkelte nettsidefunksjoner. De kan lagres på enheten din direkte av oss eller av tredjeparter som vi samarbeider med. Som en del av bruken av informasjonskapsler kan vi behandle dine personopplysninger spesielt som IP-adressen, historikken for din bruk av applikasjonen eller nettstedet eller informasjon om enheten eller programvaren du bruker.

På nettsiden vår bruker vi også andre teknologier som ligner på informasjonskapsler for å optimalisere driften i forbindelse med hvilke personopplysninger kan bli behandlet. Hvis vi refererer til informasjonskapsler i denne samenhenget betyr dette også teknologier som ligner på informasjonskapsler.

Informasjonskapsler brukes til å kontrollere trafikken på nettsiden vår, lage statistikk over brukerens bruk av nettsiden, foreta markedsføringsaktiviteter, forhindre feil og tekniske feil, sikre nettsidens sikkerhet eller forhindre misbruk og brudd på loven.

Vær oppmerksom på at i tilfelle begrenset bruk av informasjonskapsler kan bruken av individuelle tjenester levert av oss være begrenset og i noen tilfeller kan det være umulig.

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram