Refusjon fra Helfo

Vi gleder oss å informere at våre tannleger (spesialister i oral kirurgi, periodontitt tannlege, spesialister i protetikk) kan utføre behandlinger på norske pasienter som søker refusjon.
Mer om våre tannleger – her. De pasienter som fyller vilkårene for å få refusjon for tannbehandling i Norge, vil også kunne søke refusjon for tannbehandling hos vår klinikk.
Vi er gjerne behjelpelig med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon, slik at det vil være lettere og raskere for våre pasienter å søke refusjon.
Informasjoner om Helfo:
https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/tannbehandling-i-eu-e%C3%B8s


Informasjon om mulig refusjon fra Helfo

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander og skader.
De 15 tilstandene som gir rett til stønad fra HELFO er:

 • sjelden medisinsk tilstand
 • leppe-kjeve-ganespalte
 • svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • hyposalivasjon (munntørrhet)
 • allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • tannskade ved godkjent yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
 • tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 • helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)​​

Du kan få refusjon fra HELFO for tannbehandling i EU/EØS-området dersom den samme behandlingen ville blitt dekket i Norge (folketrygdloven § 5-24a).
Krav må sendes innen seks måneder fra hver enkelt behandlingsdato.
Hvis du har spørsmål, ring HELFO veiledning for private på 815 70 030

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram