2020

Etter timeavtale med norsktalende Zuzanna ble tannbehandling startet hos Indexmedica. Jeg ble møtt på flyplassen av deres sjåfør Jacob og kjørt til hotellet. Neste morgen ble jeg veldig godt mottat av personalet på klinikken og diverse undersøkelser startet, en behandlingsplan ble satt opp og påbegynt umiddelbart. Diverse fyllinger og innsetting av implantatskruer, helt smertefritt. På siste tur ble det foretatt sinusløft, oppbygging av benmasse og innsat implatatskruer, alt smertefritt og ingen problemer etter behandlingen. Papirene til Helfo ble ordnet av Zuzanna, ingen spørsmål i forbindelse med refusjon. Topp personale på klinikken og gode hotel. To turer til så er jeg ferdig. Jeg kan trygt annbefale tannbehandling hos Indexmedica Krakow.