2020

Jeg kan si at jeg er svært fornøyd med den behandlingen jeg har fått. Den er meget effektiv med kvalitet i alle ledd. Oppfølgingen er også meget bra og alle praktiske problemer løses på en utmerket måte i full forståelse med mine ønsker.