Rotbehandling

 

Mikroskopbaserte behandlinger (mikrokirurgisk og mikroendodontisk)

Det nyeste og beste av utstyret og materialet

Rotfylling på kun ett besøk

Fremmedlegeme i røtter fjernes

 

Metode for behandling av irreversibel tannpulpitt. Det består i å fjerne (under bedøvelse) den syke masse fra ventrikkelen og tannkanaler, desinfisere dem og fylle med et egnet materiale, vanligvis guttaperka. All behandling bør være under radiologisk kontroll og i noen tilfeller under forstørrelse (under operasjonsmikroskop).

 

Behandlingsforløpet

Avhengig av diagnosen velger legen riktig metode for rotkanalbehandling. Imidlertid, i en stor forenkling, for en generell forståelse av aspektet ved rotkanalbehandling, er behandlingsforløpet som følger:

 • Åpning av tannhulen og fjerning av død eller levende masse (fjernet under lokalbedøvelse)
 • Utdypning av rotkanal eller kanaler ved hjelp av kanalverktøy med stor skylling av kanaler. Under utdypning av rotkanaler er kanalmasse helt fjernet fra rotkanalen og bakterielle giftstoffer fra dentinalrørene, slik at den utdypende kanalen blir tilstrekkelig forberedt til rotfylling.
 • Dreneringskanaler
 • Fylle kanalene med biokompatible materialer(stifter). Denne aktiviteten er rettet mot å lukke kanalens lys tett langs hele lengden til den fysiologiske åpningen for å hindre at bakterier fra tannhulen føres til periapisk vev. Fylling av rotkanaler krever bruk av ulike materialer og teknikker. Fyllingsmateriell kan deles inn midlertidig og brukes permanent for den endelige fyllingen. Det mest populære materialet for fylling av rotkanaler er guttaperka, glassfiber stift, metalstift (avhengig av medisinske indikasjoner) som gir gode terapeutiske effekter.
 • Fyller tannen. Den mest ofte behandlede tannen er fylt med kosmetikk, som inkluderer komposittmaterialer, kompomer og nye ormocer-materialer. Forbereding til protetisk arbeid.

 

 

Rotbehandling ved hjelp av mikroskop:

 • kanaler sees forstørret,
 • tannlegen kan se skjulte kanaler,
 • kan sees gjenværende partikler og smuss,
 • gir mulighet til mere økonomisk sliping av tannrot,
 • gir mere grundig skylling av røtten,
 • gir mulighet til å utføre kompiserende behandlinger som f.eks.:
  • fjerning av det ødelagte verktøyet,
  • tanner med vanskelig anatomi.

 

 
 

 

 


Før tannbehandling

Etter tannbehandling

 

 

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram