Våre tannleger

Vår ISO sertifisert tannlegeklinikk består av 25 personer, inkludert 14 erfarne tannleger og spesialister anestesileger (narkoseleger). 5 våre leger har doktorgrad i medisin (Ph.d. i medisin).

Våre tannleger har fordypning i alle felt av tannpleie som er nødvendig for å gjennomføre en omfattende tannbehandling – fra konservativ odontologi og endodontics til protetikk, kirurgi og ikke minst orthodentistry.

Ved å gå til spesialist godkjenning regelmessig, vil våre tannleger kontinuelig holde sitt høye nivå og perfeksjonere sine ferdigheter i henhold til det siste innenfor moderne tannbehandling i Europa, og resten av verden.

Sebastian Ladyga DDS

Medical Executive / Medisinsk leder

Fremmedspråk: Engelsk, tysk

Uteksaminert i 2007 som tannlege fra Det Jagellonske Universitet i Krakow gjennomførte han deretter turnus ved Dr. Durczok privat klinikk i Duisburg, Tyskland. I perioden 2009-2010 jobbet han i privat praksis i Krakow. Siden 2009 har han jobbet ved tannklinikken som spesialiserer seg på kirurgi. Dr Ladyga har fulført kurs både i Polen og i utlandet innen konservativ samt estetisk og kirurgisk tannbehandling. Han er også medlem av Den Polske Endodontiforening (PTE) og Den Polske Periodontisforening (PTP). Han har deltatt på flere kurs og praktiske verksted innen endodonti (rotfylling) samt forebyggende og estetisk tannpleie.

Łukasz Kwieciński
Łukasz Kwieciński DDS

Spesialist i konservative tannbehandling, rotbehandling og protetikk

Fremmedspråk: Engelsk

Dr Kwieciński ble uteksaminert som tannlege fra det medisinske fakultetet ved Jagiellonian University i Krakow i 2007. Etter å ha fullført studiene, gjennomgikk Doktor Kwieciński et års praksis i tannlegen ved et av tannlegesentrene i Krakow, hvor han har vært ansatt siden. Doktor Kwieciński deltok i mange kurs og opplæring innen konservativ tannbehandling og endodonti. Han spesialiserer seg på estetisk konservativ behandling, protetikk og endodonti. Han forbedrer stadig sine kvalifikasjoner ved å delta i konferanser, seminarer og opplæringskurs innen endodonti, generell tannbehandling og konservativ tannbehandling.

Paweł Namysłowski
Paweł Namysłowski DDS MD PhD

Spesialist i tannkirurgi

Fremmedspråk: Engelsk

Dr Namysłowski ble uteksaminert som tannlege fra Det odontologiske fakultetet, Schlesien medisinsk akademi i Zabrze. I perioden 1999 – 2003 gjennomførte han turnuspraksis ved Fakultet for protetikk, Schlesien medisinsk akademi. Han jobbet som assisterende lærer ved Fakultetet for tempromandibulær dyskfunksjoner, Schlesien medisinsk akademi (ŚLAM). I mellomtiden, nemlig i 2002, ble han doctor medicinae (MD PhD). DrNamysłowski var blant de beste doktorantstudentene på sitt kull og fikk doktorgraden cum laude. Han spesialiserte seg innenfor diagnostikk og behandling av temporomandibulære dysfunksjoner, som var i fokus i sine akademiske publikasjoner. I 2007 fikk han en eksperttitel i implantologi fra DGOI, verdens største implantologiske forening. I 2009 gjennomførte han studieprogrammet „Curriculum of Oral Implantology” ved Goethe universitet i Frankfurt, Tyskland. Samtidig satt han i gang med renomerte master-grad utdannelsen – Master of Oral Implantology (MOI).
Dr Namysłowski har deltatt på flere kurs samt odontologiske konferanser både i Polen og i utlandet. Han er medlem av Duchlan Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), International Congress of Oral Implantology (ICOI), Ankylos Scientific Group, Den Polske Forening For Oral Implantologi (OSIS), European Association of Dental Implantology (EDI), Den Polske Forening for Tempromandibulære Dysfunksjoner og Den Polske Implantologiskeforening (PSI). Dr Paweł Namysłowski spesialiser seg innenfor tannkirurgi, implantat tannerstatning, implantatprotetikk og protetikk.
Tannlege Pawel Namyslowski er vurdert og satt opp på HELFO liste og kan utføre implantatprotetikk på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

Maciej Raczkiewicz
Maciej Rączkiewicz DDS

Spesialist i oral kirurgi

Fremmedspråk: Engelsk

Maciej Rączkiewicz ble utdannet som tannlege fra Det odontologiske fakultetet, Jagiellonian University i Krakow i 2006.
Han har jobbet i avdeling for tannkirurgi ved Universitetet Tannklinikk i Krakow og for tiden som faglærer ved Institutt for tannkirurgi Collegium Medicum Jagiellonian University.
Siden 2014 er han sertifisert tannkirurg – med andre ord en 2-graders spesialist innen tannkirurgi, etter å ha fullført ytterligere 5 års studier, passerte han spesialeksamen med et veldig godt resultat. Han har deltatt i mange vitenskapelige konferanser og gjennomgått omfattende opplæring i Polen og utlandet. Han er medarbeider i ITI – International Team for Implantology med hovedkontor i Basel, Sveits (ITI er en global sammenslutning av fagpersoner innen implantatdentalbehandling) og medlem av PTS (Polsk Tannlegeforening).
Maciej Rączkiewicz DDS spesialiserer seg på tannkirurgi, implantologi, inkl. beinregenerasjonsbehandlinger.
Tannlege Maciej Rączkiewicz er vurdert og satt opp på HELFO liste som spesialist i oral kirurgi og kan da utføre implantatkirurgi på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

Andrzej Gala
Andrzej Gala DDS, PhD

Spesialist I protetikk

Fremmedspråk: Engelsk, russisk

Dr Gala er utdannet tannlege fra Medical University i Krakow. Hovedfags trening ved ZLO i Krakow. 1993-2000 jobbet som assistentlege ved Institutt for protetiske odontologi ved Det medisinske Universitet. 2001-2005: Arbeidet som assistlege. 2005-2008: Førsteamanuensis ved Institutt for protetiske odontologiske ved Dental Institute of Collegium Medicum Jagiellonian University i Krakow. 2001 ble spesialist i dentale protetikk. Forsvarte sin doktorgrad ved Jagiellonian University i 2003. 1996 og 1998: stipendiat ved Universitetet i Würzburg (Tyskland). Publikasjoner: 24 vitenskapelige artikler. Medlem av British Dental Association.
Tannlege Andrzej Gala er vurdert og satt opp på HELFO liste som spesialist i Protetikk og kan utføre implantatprotetikk på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

Monika Żołnierz
Monika Żołnierz DDS

Spesialist i konservative tannbehandling og rotbehandling

Fremmedspråk: Engelsk, tysk

Utdannet tannlege fra Fakultet for Odontologi, Jagiellonian University i Krakow i 1994. Praktisk opplæring i Krakow (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna). 1995-2001: Arbeidet ved tannlegekontor (ZOZ nr.4) og siden 2001 ved Pro-Orto Dent-dental i Krakow. 1998 spesialist i generell tannbehandling. 2001-2004 spesialisert seg innen konservativ tannbehandling og endodontics ved Universitetetklinikken: Dental Clinic i Krakow, jobbet som assistent ved samme klinikk. Ble spesialist i konservative tannbehandling og endodontics i 2005. Medlem av PTS (Polish Dental Association). Har deltatt ved mange konferanser i Polen. Har spesialistutdanning innen konservative tannbehandling, endodontics og pedodentistry.

Katarzyna Pajdak
Katarzyna Pajdak DDS

Spesialist i konservative tannbehandling og rotbehandling

Fremmedspråk: Engelsk

Dr Katarzyna Pajdak ble utdannet som tannlege fra Det medisinske fakultetet, Jagiellonian University i Krakow. Hun fullførte et praktikantopphold ved NZOZ Primdent og Proortodent i Krakow. Hun spesialiserer seg på estetisk konservativ behandling og endodonti og utvikler sine kvalifikasjoner i denne retningen – hun deltok på mange kurs og opplæringer innen dette feltet.

Tomasz Muszyński
Agnieszka Halko – Gąsior

Specialist i Periodontologi

Fremmedspråk: Engelsk

I 2013 ble hun uteksaminert på det medsinske universitetet i Lublin innen medisin og odontologi fakultetet. Hun utførte en postgraduate klinisk praksis ved spesialiserte tannlegeklinikker i Krakow. I 2015 – 2018 utførte hun spesialiseringspraksis innen periodontitt ved University Dental Clinic of CMUJ. I 2018 etter å ha bestått statlig eksamen offisielt har hun fått titelen som spesialist i periodontologi.  I 2017 har hun fullført Periodontal Curriculum til prof. dr. h. c Anton Sculean M.SC fra Universitet i Bern. Hun deltar jevnlig på nasjonale og internasjonale kongresser og symposier. Hun tilhører også Polish Society of Periodontology.

Tomasz Muszyński
Tomasz Muszyński MD

Spesialist i anestesiologi og intensiv medisin

Fremmedspråk: Engelsk

Dr Muszyński ble ferdigutdannet ved Det Jagellonske Universitetet i Krakow. Etter studieløpet gjennomførte han turnus ved Det kliniske sykehuset i Krakow. I 1994 fikk Doktor Muszynski den første spesialistgraden i anestesiologi og 3 år etter gjennomført påbygging fikk han en høyere, dvs. andre spesialistgrad i anestesiologi og intensiv medisin. Doktor Muszynski gjennomførte sin videreutdanning i 2001 ved Den Europeiske Skole for Anestesiologi. I løpet av 8 år jobbet han som førsteamanuensis ved Collegium Medicum, Det Jagellonske Universitetet i Krakow. Han har bred erfaring på mer enn 20 år innenfor anestesiologi samt intensiv behandling i kirurgisk og forebyggende tannbehandling. Dr Muszyński har jobbet ved flere sykehus i Krakow (bl.a. Det statlige kliniske sykehuset, Det universitetssykehuset) samt Universitetstannklinikken. For mer enn 17 år har han samarbeidet med flere tannpraksis og tannklinikker. Han deltar på forberedende kurs innenfor implantologi arrangert av Sentraleuropeisk implantatakademi. Han har skrevet både alene og i samarbeid med andre forfatttere mer enn 70 vitenskapelige artikler og forskningsrapporter som ble publisert i polske og internasjonale tidskrifter i anestesiologi, intensiv medisin samt behandling av akutt og kronisk smerte. Doktor Muszynski er også forfatter og medforfatter av flere kongressraporter som ble presentert både i i Polen og i utlandet, artikler om perioperativ behandling i kjeve- og ØNH-kirurgi, postoperativ smertebehandling samt klinisk toksikologi. Tomasz Muszyński er medlem av Den Polske Forening for Anestesiologi og Intensiv Terapii (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Siden 1994 har han undervist ved Det medisinske fakultet (Det Jagellonske Universitetet i Krakow). Han forbereder leger innen anestesiologi, førstehjelp og intensivmedisin. Hah har tatt spesialistutdannelse i smertelindring og sedoanalgesi innen kirurgisk og forebyggende tannbehandling.

Anna Przeklasa-Muszyńska
Anna Przeklasa – Muszyńska MD PhD
Fremmedspråk: Engelsk

I 1990 ble hun uteksaminert fra Det medisinske fakultet av Det medisinske akademi i Krakow. I 1997 fikk hun spesialistgraden i anestesia og intensiv terapi. I 2001 fullførte Doktor Przeklasa – Muszynska etterutdanningen ved den Europeiske skolen for anestesilogi og i 2004 fullførte hun doktorgrad (phmed) ved Det Jagiellonske Universitetet i Krakow. I 2009 ble hun ferdig med viderutdanning i „Medycyna bólu – Smertemedisin”. Siden 1992 er doktor Przeklasa – Muszynska ansatt ved Collegium Medicum, Det Jagiellonske Universitetet, nå for tiden er hun førsteamanuensis ved Lærestolen i smerteundersøkelse og behandling, Fakultetet for anestesiologi og intensiv terapi. Dr. Przeklasa – Muszynska er ansvarlig for praktisk opplæring i førstehjelp, smertebehandling og anestesiologi både for leger og studenter. Hun underviser også på flere kurs samt universitetsemner arrangerte av Komitén for Europeiske Utdanning i Anestesiologi. Doktor Anna Przeklasa – Muszynska har publisert 120 vitenskapelige artikler i polske og internasjonale tidskrifter. Doktor Przeklasa – Muszynska har forberedt flere rapporter som hun presenterte på polske of internasjonale kongresser i perioperativ og postoperativ behandling innen hode og nakkekirurgi samt behandling av akutt og kronisk smerte. Dr. Przeklasa – Muszynska er medlem av Den Polske Forening for Anestesiologi og Intensiv Terapii, Den Polske Forening for Smerteundersøkelse og Behandling samt av International Assosiation for the Study of Pain.

Jadwiga Szymeczko M.A.

Daglig leder

Fremmedspråk: Engelsk, tysk, norsk

Uteksaminert med en M.A. grad ved det filologiske Fakultetet, Universitetet i Schlesien Katowice i 2006. Har utført post-doktorstudier ved samme universitet. Grant holderen fra det svenske instituttet (Svenska Institutet) og stiftelsen Otto Benecke Stiftung e.V. og tysk Educational Society (Deltagelse i Young Volunteers Academy). Uteksaminert fra Academy of Young Diplomater i Warszawa i 2005. Har deltatt i mange konferanser og manager verksteder samt i tolk og journalistiske studier med polske og utenlandske institusjoner som polske TV (Telewizja Polska SA. w Warszawie Oddział w Szczecinie) og tyske Dans Arkiv.

Følg oss på Instagram

Facebook
Instagram