Våre tannleger

Vår ISO sertifisert tannlegeklinikk består av 25 personer, inkludert 14 erfarne tannleger og spesialister anestesileger (narkoseleger). 4 våre leger har doktorgrad i medisin (Ph.d. i medisin).

Våre tannleger har fordypning i alle felt av tannpleie som er nødvendig for å gjennomføre en omfattende tannbehandling – fra konservativ odontologi og endodontics til protetikk, kirurgi og ikke minst orthodentistry.

Ved å gå til spesialist godkjenning regelmessig, vil våre tannleger kontinuelig holde sitt høye nivå og perfeksjonere sine ferdigheter i henhold til det siste innenfor moderne tannbehandling i Europa, og resten av verden.

 

Sebastian Ladyga DDS

Medical Executive

Fremmedspråk: Engelsk, tysk

 

Uteksaminert i 2007 som tannlege fra Det Jagellonske Universitet i Krakow gjennomførte han deretter turnus ved Dr. Durczok privat klinikk i Duisburg, Tyskland. I perioden 2009-2010 jobbet han i privat praksis i Krakow. Siden 2009 har han jobbet ved tannklinikken som spesialiserer seg på kirurgi. Doctor Ladyga har fulført kurs både i Polen og i utlandet innen konservativ samt estetisk og kirurgisk tannbehandling. Han er også medlem av Den Polske Endodontiforening (PTE) og Den Polske Periodontisforening (PTP). Han har deltatt på flere kurs og praktiske verksted innen endodonti (rotfylling) samt forebyggende og estetisk tannpleie.

 

 

Łukasz Kwieciński DDS

.

Fremmedspråk: Engelsk

 

Doctor Kwieciński graduated as a dentist from the Medical Faculty of Jagiellonian University in Krakow in 2007. Upon completing his studies, Doktor Kwieciński underwent a one-year dentistry internship at one of the dental centres in Krakow, where he has been employed since. Doktor Kwieciński has a special interest in endodontics, conservative dentistry as well as general dentistry, therefore, he constantly attends respective seminars, workshops and conferences. Doktor Kwieciński has a special interest in endodontics, general dentistry and prosthetics, therefore, he constantly attends respective seminars, workshops and conferences. He has participated in many courses and trainings concerning endodontics, preventive dentistry and prosthetics.

 

 

Paweł Namysłowski DDS MD PhD
Fremmedspråk: Engelsk

 

Doctor Namysłowski ble uteksaminert som tannlege fra Det odontologiske fakultetet, Schlesien medisinsk akademi i Zabrze. I perioden 1999 – 2003 gjennomførte han turnuspraksis ved Fakultet for protetikk, Schlesien medisinsk akademi. Han jobbet som assisterende lærer ved Fakultetet for tempromandibulær dyskfunksjoner, Schlesien medisinsk akademi (ŚLAM). I mellomtiden, nemlig i 2002, ble han doctor medicinae (MD PhD). Doctor Namysłowski var blant de beste doktorantstudentene på sitt kull og fikk doktorgraden cum laude. Han spesialiserte seg innenfor diagnostikk og behandling av temporomandibulære dysfunksjoner, som var i fokus i sine akademiske publikasjoner. I 2007 fikk han en eksperttitel i implantologi fra DGOI, verdens største implantologiske forening. I 2009 gjennomførte han studieprogrammet „Curriculum of Oral Implantology” ved Goethe universitet i Frankfurt, Tyskland. Samtidig satt han i gang med renomerte master-grad utdannelsen – Master of Oral Implantology (MOI).
Doctor Namysłowski har deltatt på flere kurs samt odontologiske konferanser både i Polen og i utlandet. Han er medlem av Duchlan Gesellschaft fur Orale Implantologie (DGOI), International Congress of Oral Implantology (ICOI), Ankylos Scientific Group, Den Polske Forening For Oral Implantologi (OSIS), European Association of Dental Implantology (EDI), Den Polske Forening for Tempromandibulære Dysfunksjoner og Den Polske Implantologiskeforening (PSI). Doctor Paweł Namysłowski spesialiser seg innenfor tannkirurgi, implantat tannerstatning, implantatprotetikk og protetikk.
Tannlege Pawel Namyslowski er vurdert og satt opp på HELFO liste og kan utføre implantatprotetikk på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

 

 

Daniel Uryga DDS

Spesialist i oral kirurgi

Fremmedspråk: Engelsk

 

Daniel Uryga utdannet som tannlege fra Det odontologiske fakultet, Jagiellonian University i Krakow i 2003. Han har jobbet i avdeling for tannkirurgi ved Universitetsklinikken: Dental Clinic i Krakow, og siden 2006 også som en assistent ved Institutt for Odontologisk kirurgi ved Collegium Medicum Jagiellonian University.Han har deltatt i mange vitenskapelige konferanser og gjennomgått omfattende opplæring i Polen og i utlandet, e.g. i 19. kongressen til European Association av Kranio-Maxillofacial Kirurgi (Italia 2008) og 60 år med Quintessence (Tyskland 2009). Han har fått to vitenskapelige artikler publisert.
Tannlege Daniel Uryga er vurdert og satt opp på HELFO liste som spesialist i oral kirurgi og kan da utføre implantatkirurgi på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

 

 

Maciej Rączkiewicz DDS

Specialist in dental surgery

Fremmedspråk: Engelsk

 

Maciej Rączkiewicz ble utdannet som tannlege fra Det odontologiske fakultetet, Jagiellonian University i Krakow i 2006.
Han har jobbet i avdeling for tannkirurgi ved Universitetet Tannklinikk i Krakow og for tiden som faglærer ved Institutt for tannkirurgi Collegium Medicum Jagiellonian University.
Siden 2014 er han sertifisert tannkirurg – med andre ord en 2-graders spesialist innen tannkirurgi, etter å ha fullført ytterligere 5 års studier, passerte han spesialeksamen med et veldig godt resultat. Han har deltatt i mange vitenskapelige konferanser og gjennomgått omfattende opplæring i Polen og utlandet. Han er medarbeider i ITI – International Team for Implantology med hovedkontor i Basel, Sveits (ITI er en global sammenslutning av fagpersoner innen implantatdentalbehandling) og medlem av PTS (Polsk Tannlegeforening).
Maciej Rączkiewicz DDS spesialiserer seg på tannkirurgi, implantologi, inkl. beinregenerasjonsbehandlinger.
Tannlege Maciej Rączkiewicz er vurdert og satt opp på HELFO liste som spesialist i oral kirurgi og kan da utføre implantatkirurgi på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

 

 

Monika Sliz DDS

Spesialist in periodontologi

Fremmedspråk: Engelsk

 

Doktor Śliz ble uteksaminert fra Den Odontologiske Fakultetet, Den Jagiellonske Universitetet i 2009. Deretter gjennomførte hun et års praksis ved Podgorze tannlegepraksis i Krakow. I 2011 til 2015 gjennomførte Dr. Śliz spesialistutdanning i periodontologi. Monika Śliz spesialiserer seg i forebygging og behandling av tannkjøttsykdommer (f.eks. Periodontitt – pyrea). Monika Śliz er vurdert av HELFO til å være tannlege spesialist i periodontitt og kan dermed gjøre behandling på norske pasienter som søker om refusjon.

 

 

Andrzej Gala DDS, PhD

protetikk

Fremmedspråk: Engelsk, russisk

 

Dr Gala er utdannet tannlege fra Medical University i Krakow. Hovedfags trening ved ZLO i Krakow. 1993-2000 jobbet som assistentlege ved Institutt for protetiske odontologi ved Det medisinske Universitet. 2001-2005: Arbeidet som assistlege. 2005-2008: Førsteamanuensis ved Institutt for protetiske odontologiske ved Dental Institute of Collegium Medicum Jagiellonian University i Krakow. 2001 ble spesialist i dentale protetikk. Forsvarte sin doktorgrad ved Jagiellonian University i 2003. 1996 og 1998: stipendiat ved Universitetet i Würzburg (Tyskland). Publikasjoner: 24 vitenskapelige artikler. Medlem av British Dental Association.
Tannlege Andrzej Gala er vurdert og satt opp på HELFO liste som spesialist i Protetikk og kan utføre implantatprotetikk på norske pasienter som søker refusjon fra HELFO.

 

 

Iwona Gryczuk DDS
Fremmedspråk: Engelsk, Spansk

 

Graduated in 2010 as a dentist at the Jagiellonian Univeristy in Krakow.
Since 2010 she has been working at selected dental clinics in Krakow and in Spain,
where she also completed interdisciplinary postgraduate studies in Aesthetic Dentistry (Barcelona).
She has completed many national and international courses in the field
of conservative dentistry, aesthetic dentistry and endodontics.

 

 

Monika Żołnierz DDS

Spesialist i konservative tannbehandling og rotbehandling

Fremmedspråk: Engelsk, tysk

 

Utdannet tannlege fra Fakultet for Odontologi, Jagiellonian University i Krakow i 1994. Praktisk opplæring i Krakow (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna). 1995-2001: Arbeidet ved tannlegekontor (ZOZ nr.4) og siden 2001 ved Pro-Orto Dent-dental i Krakow. 1998 spesialist i generell tannbehandling. 2001-2004 spesialisert seg innen konservativ tannbehandling og endodontics ved Universitetetklinikken: Dental Clinic i Krakow, jobbet som assistent ved samme klinikk. Ble spesialist i konservative tannbehandling og endodontics i 2005. Medlem av PTS (Polish Dental Association). Har deltatt ved mange konferanser i Polen. Har spesialistutdanning innen konservative tannbehandling, endodontics og pedodentistry.

 

 

Bogdan Pułyk DDS
Fremmedspråk: Engelsk, russisk

 

Uteksaminert i 2006 som tannlege fra Det Medisinske Fakultetet, Den Jagiellonske Universitetet i Krakow. I løpet av studiene var han medlem ad Den polske studentforening for odontologi  samt flere universitetsforskningsforeninger  innenfor kirurgisk tannbehandling, konserverende tannbehandling og endodonti (rotfylling). Dr. Pulyk ledet forskningstudier ved STN Collegium Medicum, Det jagellonske universitetet i Krakow. Som en fremragende student  var han med på å arrangere  „International Conferences of Medical Studies” i Krakow. Etter studieløpet gjennomførte han praksis ved Universitetstannklinikk i  Krakow. I perioden 2007 –  2008 jobbet han som tannlege ved NZOZ Dento. Doktor Pulyk har fått en grant fra    International Visegard Fund for å gjennomføre vitenskapelig forskning  ved  Institutt for odontologi, Det jagellonske universitetet.  Han spesialisere seg innenfor endodonti,  protetikk samt forebyggende tannbehandling.
 

 

Katarzyna Pajdak DDS
Fremmedspråk: Engelsk

 

Graduated as a dentist from the Medical Faculty of Jagiellonian University in Krakow. Postgraduate training at NZOZ Primdent oraz Proortodent in Krakow. She specialises in aesthetic conservative treatment and teeth reconstructions, endodontics and dental care for children.

 

 

Tomasz Muszyński MD

Spesialist i anestesiologi og intensiv medisin

Fremmedspråk: Engelsk

 

Doctor Muszyński ble ferdigutdannet ved Det Jagellonske Universitetet i Krakow. Etter studieløpet gjennomførte han turnus ved Det kliniske sykehuset i Krakow. I 1994 fikk Doktor Muszynski den første spesialistgraden i anestesiologi og 3 år etter gjennomført påbygging fikk han en høyere, dvs. andre spesialistgrad i anestesiologi og intensiv medisin. Doktor Muszynski gjennomførte sin videreutdanning i 2001 ved Den Europeiske Skole for Anestesiologi. I løpet av 8 år jobbet han som førsteamanuensis ved Collegium Medicum, Det Jagellonske Universitetet i Krakow. Han har bred erfaring på mer enn 20 år innenfor anestesiologi samt intensiv behandling i kirurgisk og forebyggende tannbehandling. Doctor Muszyński har jobbet ved flere sykehus i Krakow (bl.a. Det statlige kliniske sykehuset, Det universitetssykehuset) samt Universitetstannklinikken. For mer enn 17 år har han samarbeidet med flere tannpraksis og tannklinikker. Han deltar på forberedende kurs innenfor implantologi arrangert av Sentraleuropeisk implantatakademi. Han har skrevet både alene og i samarbeid med andre forfatttere mer enn 70 vitenskapelige artikler og forskningsrapporter som ble publisert i polske og internasjonale tidskrifter i anestesiologi, intensiv medisin samt behandling av akutt og kronisk smerte. Doktor Muszynski er også forfatter og medforfatter av flere kongressraporter som ble presentert både i i Polen og i utlandet, artikler om perioperativ behandling i kjeve- og ØNH-kirurgi, postoperativ smertebehandling samt klinisk toksikologi. Tomasz Muszyński er medlem av Den Polske Forening for Anestesiologi og Intensiv Terapii (Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii). Siden 1994 har han undervist ved Det medisinske fakultet (Det Jagellonske Universitetet i Krakow). Han forbereder leger innen anestesiologi, førstehjelp og intensivmedisin. Hah har tatt spesialistutdannelse i smertelindring og sedoanalgesi innen kirurgisk og forebyggende tannbehandling.
 

 

Anna Przeklasa – Muszyńska MD PhD
Fremmedspråk: Engelsk

 

I 1990 ble hun uteksaminert fra Det medisinske fakultet av Det medisinske akademi i Krakow. I 1997 fikk hun spesialistgraden i anestesia og intensiv terapi. I 2001 fullførte Doktor Przeklasa – Muszynska etterutdanningen ved den Europeiske skolen for anestesilogi og i 2004 fullførte hun doktorgrad (phmed) ved Det Jagiellonske Universitetet i Krakow. I 2009 ble hun ferdig med viderutdanning i „Medycyna bólu – Smertemedisin”. Siden 1992 er doktor Przeklasa – Muszynska ansatt ved Collegium Medicum, Det Jagiellonske Universitetet, nå for tiden er hun førsteamanuensis ved Lærestolen i smerteundersøkelse og behandling, Fakultetet for anestesiologi og intensiv terapi. Dr. Przeklasa – Muszynska er ansvarlig for praktisk opplæring i førstehjelp, smertebehandling og anestesiologi både for leger og studenter. Hun underviser også på flere kurs samt universitetsemner arrangerte av Komitén for Europeiske Utdanning i Anestesiologi. Doktor Anna Przeklasa – Muszynska har publisert 120 vitenskapelige artikler i polske og internasjonale tidskrifter. Doktor Przeklasa – Muszynska har forberedt flere rapporter som hun presenterte på polske of internasjonale kongresser i perioperativ og postoperativ behandling innen hode og nakkekirurgi samt behandling av akutt og kronisk smerte. Dr. Przeklasa – Muszynska er medlem av Den Polske Forening for Anestesiologi og Intensiv Terapii, Den Polske Forening for Smerteundersøkelse og Behandling samt av International Assosiation for the Study of Pain.
 

 

Jadwiga Szymeczko M.A.

Daglig leder

Fremmedspråk: Engelsk, tysk, norsk

 

Uteksaminert med en M.A. grad ved det filologiske Fakultetet, Universitetet i Schlesien Katowice i 2006. Har utført post-doktorstudier ved samme universitet. Grant holderen fra det svenske instituttet (Svenska Institutet) og stiftelsen Otto Benecke Stiftung e.V. og tysk Educational Society (Deltagelse i Young Volunteers Academy). Uteksaminert fra Academy of Young Diplomater i Warszawa i 2005. Har deltatt i mange konferanser og manager verksteder samt i tolk og journalistiske studier med polske og utenlandske institusjoner som polske TV (Telewizja Polska SA. w Warszawie Oddzial w Szczecinie) og tyske Dans Arkiv.